قیمت زیگزاگ

قیمت زیگزاگ

آرسیس فولاد اصفهان
آخرین بروزرسانی : 8 فروردین 1399

چاپ

طولضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحدقیمت (ریال)
کلاف4.8شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم82500
کلاف5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم82500
شاخه (55سانتی)5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم83500
شاخه (65سانتی)5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم82500
شاخه (75سانتی)5شاخهبنگاه آهن مللکیلوگرم82500
مشاوره رایگان و خرید