قیمت میلگرد استیل

قیمت میلگرد استیل

آخرین بروزرسانی : 24 دی 1401

چاپ

قطر(MM)آلیاژحالت(MM)واحدقیمت(ریال)
8304L6000کیلوگرم1.850.000ریال
10304L6000کیلوگرم1.850.000ریال
12304L6000کیلوگرم1850.000ریال
14304L6000کیلوگرم1.850.000ریال
15304L6000کیلوگرم1.850.000ریال
16304L6000کیلوگرم1.850.000ریال
18304L6000کیلوگرم1.850.000ریال
20304L6000کیلوگرم1.850.000ریال
25304L6000کیلوگرم1.850.000ریال
30304L6000کیلوگرم1.850.000ریال
45304L6000کیلوگرم1.850.000ریال
مشاوره رایگان و خرید