قیمت پروفیل گالوانیزه

قیمت پروفیل گالوانیزه

آرسیس فولاد اصفهان
آخرین بروزرسانی : 27 اردیبهشت 1400

چاپ

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی 20 * 10265.7کیلوگرم308000
قوطی 20 * 30269.5کیلوگرم308000
قوطی 30 * 302611.5کیلوگرم308000
قوطی 40 * 202611.5کیلوگرم308000
قوطی 20 * 20267.7کیلوگرم308000
قوطی 50 * 502619کیلوگرم308000
قوطی 60 * 602623کیلوگرم308000
قوطی 40 * 402615کیلوگرم308000
قوطی 70 * 702627کیلوگرم308000
قوطی 80 * 402623کیلوگرم308000
قوطی 90 * 902634کیلوگرم308000
قوطی 20 * 202.5610کیلوگرم298000
قوطی 30 * 202.5612کیلوگرم298000
قوطی 40 * 202.5615کیلوگرم298000
قوطی 30 * 302.5615کیلوگرم298000
قوطی 40 * 402.5619کیلوگرم298000
قوطی 70 * 702.5633کیلوگرم298000
قوطی 60 * 402.5624کیلوگرم298000
قوطی 80 * 802.5638کیلوگرم298000
قوطی 80 * 402.5629کیلوگرم298000
قوطی 100 * 402.5633کیلوگرم298000
قوطی 90 * 902.5642کیلوگرم298000
قوطی 100 * 502.5634کیلوگرم298000
قوطی 80 * 403634کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 100 * 503641کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 100 * 403639کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 90 * 903651کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 100 * 1003656کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 120 * 120 (ستونی)312136کیلوگرمتماس بگیرید
قوطی 130 * 130 (ستونی)312147کیلوگرمتماس بگیرید
مشاوره رایگان و خرید