میلگرد داپلکس 2205

میلگرد داپلکس 2205

آخرین بروزرسانی : 6 خرداد 1403

چاپ

قطر(mm)آلیاژحالتواحدقیمت(ریال)
102205شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
202205شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
302205شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
402205شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
452205شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
502205شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
552205شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
602205شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
1002205شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
1502205شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
1552205شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
2002205شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
3002205شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
مشاوره رایگان و خرید