میلگرد استیل 310 نسوز

میلگرد استیل 310 نسوز

آخرین بروزرسانی : 6 خرداد 1403

چاپ

قطر(mm)آلیاژحالتواحدقیمت(ریال)
81.4841شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
101.4841شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
121.4841شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
201.4841شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
301.4841شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
451.4841شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
601.4841شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
651.4841شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
801.4841شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
1001.4841شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
1501.4841شاخهکیلوگرمتماس بگیرید
مشاوره رایگان و خرید