میلگرد استیل 316L

میلگرد استیل 316L

آخرین بروزرسانی : 6 خرداد 1403

چاپ

قطر(mm)آلیاژحالتواحدقیمت(ریال)
8316Lشاخهکیلوگرم3.800.000ریال
10316Lشاخهکیلوگرم3.800.000ریال
12316Lشاخهکیلوگرم3.800.000ریال
15316Lشاخهکیلوگرم3.800.000ریال
18316Lشاخهکیلوگرم3.800.000ریال
20316Lشاخهکیلوگرم3.800.000ریال
22316Lشاخهکیلوگرم3.800.000ریال
24316Lشاخهکیلوگرم3.800.000ریال
25316Lشاخهکیلوگرم3.800.000ریال
30316Lشاخهکیلوگرم3.800.000ریال
40316Lشاخهکیلوگرم3.800.000ریال
45316Lشاخهکیلوگرم3.800.000ریال
50316Lشاخهکیلوگرم3.800.000ریال
مشاوره رایگان و خرید