میلگرد آجدار ابهر

میلگرد آجدار ابهر

آخرین بروزرسانی : 6 خرداد 1403

چاپ

قطر(mm)استانداردطول(متر)واحدقیمت(ریال)
8A212کیلوگرم277.000ریال
10A212کیلوگرم257.000ریال
12A212کیلوگرم257.000ریال
10A312کیلوگرم257.000ریال
12A312کیلوگرم257.000ریال
14A312کیلوگرم257.000ریال
16A312کیلوگرم257.000ریال
18A312کیلوگرم257.000ریال
20A312کیلوگرم257.000ریال
22A312کیلوگرم257.000ریال
25A312کیلوگرم257.000ریال
مشاوره رایگان و خرید