قیمت استنلس استیل کارخانه …

قیمت استنلس استیل کارخانه …

آرسیس فولاد اصفهان
آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1401

چاپ

سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 آریا ذوبشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 آریا ذوبشاخه آجدارA2کیلوگرم147.000ریال
میلگرد 12 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم147.000ریال
میلگرد 14 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم144.000ریال
میلگرد 16 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم144.000ریال
میلگرد 18 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم144.000ریال
میلگرد 20 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم144.000ریال
میلگرد 22 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم144.000ریال
میلگرد 25 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم144.000ریال
میلگرد 28 آریا ذوبشاخه آجدارA3کیلوگرم144.000ریال
مشاوره رایگان و خرید