ورق داپلکس 2205

ورق داپلکس 2205

آخرین بروزرسانی : 6 خرداد 1403

چاپ

ضخامت(mm)آلیاژابعادواحدقیمت(ریال)
422052000*6000کیلوگرم5.000.000ریال
522051500*3000کیلوگرم5.000.000ریال
622051500*3000کیلوگرم5.000.000ریال
822051500*3000کیلوگرم5.000.000ریال
922051500*3000کیلوگرم5.000.000ریال
1022051500*3000کیلوگرم5.000.000ریال
1222051500*3000کیلوگرم5.000.000ریال
مشاوره رایگان و خرید