ورق استیل نسوز

ورق استیل نسوز

آخرین بروزرسانی : 6 خرداد 1403

چاپ

ضخامت(mm)آلیاژابعاد(mm)واحدقیمت(ریال)
21.48412000*1000کیلوگرم5.800.000ریال
31.48412000*1000کیلوگرم5.800.000ریال
41.48412000*1000کیلوگرم5.800.000ریال
51.48412000*1000کیلوگرم5.800.000ریال
51.48411500*6000کیلوگرم5.800.000ریال
41.48411500*6000کیلوگرم5.800.000ریال
61.48411500*6000کیلوگرم5.800.000ریال
101.48411500*6000کیلوگرم5.800.000ریال
121.48411500*6000کیلوگرم5.800.000ریال
151.48411500*6000کیلوگرم5.800.000ریال
201.48411500*6000کیلوگرم5.800.000ریال
21.48282000*1000کیلوگرم5.800.000ریال
31.48282000*1000کیلوگرم5.800.000ریال
61.48281500*6000کیلوگرم5.800.000ریال
101.48281500*6000کیلوگرم5.800.000ریال
31.48281500*3000کیلوگرم5.800.000ریال
33211000*2000کیلوگرم5.800.000ریال
53211000*2000کیلوگرم5.800.000ریال
63211500*6000کیلوگرم5.800.000ریال
83211500*6000کیلوگرم5.800.000ریال
103211500*6000کیلوگرم5.800.000ریال
مشاوره رایگان و خرید