تهران

تهران و کارخانه های فولادی این استان

استان تهران که شهر تهران را در قلب خود جای داده است، با مساحت 12981 کیلومتر مربع، بین 34 تا 36.5 درجه عرض شمالی و 50 تا 53 درجه طول شرقی می باشد. موقعیت جغرافیایی این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از جنوب غربی به استان مرکزی، از غرب به استان البرز و از شرق به استان سمنان می رسد. شهر تهران پایتخت کشور ایران است و بیش از 13 میلیون جمعیت کشور را در خود جای داده است.

بازارهای بزرگ صنعتی در قلب این استان قرار گرفته است که می توان به بازار بزرگ شادآباد و آهن مکان اشاره کرد.

کارخانه های فولادی مهمی در این استان قرار دارد که عبارتند از:

مشاوره رایگان و خرید