برگه تست فرهنگ – میلگرد

برگه تست فرهنگ – میلگرد

برگه تست فرهنگ – میلگرد

برگه قیمت های میلگرد جدید

آرسیس فولاد اصفهان
آخرین بروزرسانی : 8 آبان 1401
سایز میلگردحالتآنالیزواحدقیمت (ریال)
میلگرد 8 پارس آرمان111شاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 10 پارس آرمانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
میلگرد 12 پارس آرمانشاخه آجدارA2کیلوگرمتماس بگیرید
مشاوره رایگان و خرید