قیمت هاش سبک

قیمت هاش سبک

آخرین بروزرسانی : 6 تیر 1403

چاپ

سایزاستانداردکارخانهواحدقیمت(ریال)
14HEAذوب آهن کیلوگرم455.000ریال
18HEAذوب آهن کیلوگرم405.000ریال
20HEAذوب آهن کیلوگرم505.000ریال
22HEAذوب آهن کیلوگرم765.000ریال
مشاوره رایگان و خرید