قیمت نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

ناب تبریز
آخرین بروزرسانی : 6 خرداد 1403

چاپ

نامسایزکارخانهضخامت(mm)طول(m)واحدمحل بارگیریقیمت (ریال)
نبشی 4*40*40 ناب40*40*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز238.000ریال
نبشی 4*50*50 ناب50*50*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز231.000ریال
نبشی 5*50*50 ناب50*50*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز231.000ریال
نبشی 4*60*60 ناب60*60*4ناب تبریز46کیلوگرمکارخانه تبریز247.000ریال
نبشی 5*60*60 ناب60*60*5ناب تبریز56کیلوگرمکارخانه تبریز244,000ریال
نبشی 6*70*70 ناب70*70*6ناب تبریز512کیلوگرمکارخانه تبریز267.000ریال
نبشی 7*70*70 ناب70*70*7ناب تبریز76کیلوگرمکارخانه تبریز248.000ریال
نبشی 7*70*70 ناب70*70*7ناب تبریز712کیلوگرمکارخانه تبریز266.000ریال
نبشی 8*80*80 ناب8*80*80ناب تبریز

86کیلوگرمکارخانه تبریز250.000ریال
نبشی 8*80*80 ناب8*80*80ناب تبریز

812کیلوگرمکارخانه تبریز265.000ریال
مشاوره رایگان و خرید